Przejdź do treści

Menu główne:

WSPARCIE


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)Robot sprzątającyProblemRozwiązanie
Jak przygotować środowisko dla lepszego działania urządzenia?
1) Ustawienie ładowarki
Ładowarka musi zostać ustawiona na gruncie tak, aby robot mógł ją zlokalizować i zapamiętać jej położenie. Ładowarka zawsze musi być podłączona do gniazdka. Ustaw stację minimum 1m od narożnika. Aby ułatwić robotowi powrót do bazy, na przestrzeni 1m wokół niej nie powinno być żadnych przeszkód.
2) Organizacja przestrzeni
Przed rozpoczęciem cyklu czyszczenia upewnij się, że na podłodze nie ma żadnych przeszkód takich jak np.: skarpetki, zabawki, kable, zwisające przewody elektryczne, obrusy. Jeśli między gruntem a meblami jest zwężenie upewnij się, że robot w nim nie utknie. Sprawdź czy koła i szczotki są czyste i wolne od włosów, brudu. Narażenie robota na ekstremalne działanie, wody lub innych zewnętrznych temperatur może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
Jak długo trwa czyszczenie?
Robot będzie funkcjonował aż wyczyści całą powierzchnię lub bateria wyczerpie się. Jeśli bateria zostanie rozładowana w środku cyklu robot powróci do stacji ładującej, aby naładować się po czym powróci do sprzątania, dokładnie w miejsce gdzie zakończył.
Mój robot nie zawsze używa tego samego wzorca.
Jest to normalne. Robot może wybrać losowy wzorzec.
Mój robot uknął pod kanapą, ale ostatecznie uwolnił się. Czy to normalne? Jak mogę zapobiec utknięciu robota pod łóżkiem lub kanapą?
Tak, to może się zdarzać. Robot potrzebuje kilku sekund, żeby uświadomić sobie, że utknął. Aby uniknąc tego typu sytuacji, możesz umieścić coś co zapobiegnie robotowi przechodzenie przez ten obszar.
Czy to normalne, że czasami potyka się o ściany i inne obiekty?
Moneual ma specjalne czujniki do wykrywania obiektów i unika kolizji z nimi jednakże, w niektórych przypadkach robot może kolidować z obiektem ze względu na oświetlenie, nietypowy kolor danego obiektu.
Czy mój robot może czyścić pod meblami?
Twój robot może czyścić pod każdymi meblami, których prześwit między gruntem a nimi wynosi minimum 85mm wysokości.
Jak uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia?
Opróżniaj pojemnik z kurzem po każdym cyklu. Okresowo czyść szczotki.
Czy mogę ręcznie przenieść robota do innego pokoju w trakcie cyklu czyszczenia?
Jeśli z jakiegoś powodu przenisiesz robota do innego pokoju w trakcie cyklu czyszczenia - anuluje on bieżące czyszczenie. Przeniesionego robota w innym już miejscu postaw na ziemi i naciśnij START/PAUZA. Rozpoczniesz w ten sposób nowy cykl czyszczenia.
Co zrobić jeśli podczas cyklu sprzątania robotowi wyładuje się bateria?
Jeśli tak się stanie, robot automatycznie powróci do swojej bazy. Ładowanie potrwa minimum 90 minut, następnie robot powróci do miejsca gdzie zakończył pracę i do końca posprząta.
Jak robot współpracuje z bazą ładującą?
Robot ustawi się naprzeciwko bazy i dotrze do niej, aby rozpocząć ładowanie. Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie nie będzie mógło podłączyć się do stacji ładującej po 5 sekundach wyłączy się automatycznie po to by oszczędzić energię.
Gdzie najlepiej umiejscowić bazę ładującą?
Ładowarka powinna być umieszczona przy ścianie, w pobliżu gniazdka elektrycznego. Musi znajdować się minimum 1m od narożnika i minimum 1m od drzwi. Należy również usunąć przeszkody wokół bazy w obrębie 1m. Stacja nie powinna być ukryta w pomieszczeniu. Aby uzyskać lepszą skuteczność umieść ją w miejscu, w którym robot nie będzie miał problemu z jej znalezieniem. Należy unikać umieszczenia stacji w miejscu gdzie narażona będzie na działanie promieni słonecznych.
Zdarza się, że robot nie może znaleźć stacji ładującej, co mogę zrobić?
1) Umieść stację w łatwo widocznym miejscu. Robot może mieć problem jeśli stacja jest ukryta.
2) Należy unikać umieszczania stacji w miejscu, gdzie narażona jest na działanie promieni słonecznych, które posiadają światło podczerwone. Może to wprowadzać w błąd odbiornik zintegrowany z robotem.
3) Umieść stację ładowania przy ścianie, na płaskiej powierzchni. Jeśli stacja przechyla się do przodu lub do tyłu negatywnie wpływa to na podłączeniu robota do stacji.
Po pewnym czasie, gdy robot nie był używany nie można go włączyć, ani naładować baterii. Co mogę zrobić?
Gdy robot przez dłuższy czas nie jest używany może zaistnieć potrzeba, aby podłączyć go bezpośrednio do stacji ładującej. Pozostaw go do pełnego naładowania bezpośrednio przez złącze, które znajduje się obok włącznika zasilania. Gdy robot zostanie naładowany, powinien znowu działać prawidłowo.
Uwaga: Jeśli nie zamierzasz używać robota przez jakiś czas, na przykład gdy wyjeżdżasz na wakacje wyłącz robota za pomocą przełącznika zasilania (OFF - o)
Jak zmienić ustawienia języka?
Wykonaj następujące kroki:
Włącz robota za pomocą przełącznika zasilania, który znajduje się z tyłu robota.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk "MODE" przez 2-3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Naciskaj przycisk ON/OFF, aż znajdziesz pożądany język.
Po wybraniu języka naciśnij przycisk zasilania.
Wyłącz i włącz robota przełącznikiem zasilania.
Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone Moneual Polska
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego